ASEM-DUO

Het ASEM-DUO programma promoot studentenuitwisselingen tussen België/Vlaanderen en vier Aziatische landen: China, Indië, Zuid-Korea en Vietnam. Het is een DUO-project, wat inhoudt dat voor elke student van een Vlaamse hogeronderwijsinstelling die met een ASEM-DUO beurs naar Azië mag vertrekken, er ook een student van een Aziatische hogeronderwijsinstelling naar Vlaanderen mag komen.

© Howest - Mira Vogelsang Howest - Mira Vogelsang

Voorwaarden kandidaatstelling

Studenten uit alle studiegebieden kunnen de beurs aanvragen maar er wordt voorrang gegeven aan studenten uit de volgende opleidingsdomeinen:

 • STEM opleidingen (wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde);
 • economie;
 • communicatiewetenschappen;
 • politieke en sociale wetenschappen.

Bestemming

Deze bestemmingen komen in aanmerking:

 • China;
 • Indië;
 • Vietnam;
 • Zuid-Korea.

Bedrag

De totale beurs van maximaal €3 700 bestaat uit een maximaal beursbedrag van €2 600 en een vast bedrag voor de reiskosten van €1 100.

Studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen ontvangen €800 bovenop het beursbedrag.

Mobiliteitsduur

De mobiliteitsduur bedraagt één semester (= vier maanden).

Aanvraag en selectieprocedure

Stap 1: Je dient jouw aanvraag voor een studiemobiliteit naar een partnerinstelling van jouw universiteit of hogeschool in bij de coördinator internationalisering van jouw eigen opleiding of hogeronderwijsinstelling.

Stap 2: Jouw hogeronderwijsinstelling koppelt jouw kandidatuur aan de aanvraag van een Aziatische student van een partnerinstelling van één van de deelnemende landen en doet een preselectie van alle DUO-dossiers.

Stap 3: Indien jouw DUO-dossier geselecteerd werd, dient jouw hogeronderwijsnstelling jouw aanvraag in bij de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR).

Stap 4: Een bevoegde jury voert een externe selectie uit op basis van de volgende criteria:

 • motivatiebrief;
 • puntenlijst;
 • aanbevelingsbrief docent/lector;
 • aanbeveling door de Vlaamse hogeronderwijsinstelling
 • learning agreement.

De 18 beste DUO-dossiers worden geselecteerd voor een beurs.