Flanders Trainee Programme

Het Flanders Trainee Programme (FTP) biedt beurzen aan voor stages in multilaterale organisaties. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) reserveert budget voor studenten die minimum 2 en maximum 6 maanden van het academiejaar 2023-2024 stage willen lopen bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO. Het beursbedrag is een forfaitair maandbedrag, dat verschilt van land tot land en een eenmalige reisvergoeding. Het preselectieproces voor deze stageplaatsen wordt beheerd en ondersteund door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden kandidaatstelling

 • De student heeft een diploma van een Vlaamse onderwijsinstelling van secundair of hoger onderwijs.
 • De student is ingeschreven aan een Vlaamse hogeronderwijsinstelling tijdens de uitvoering van de stage.
 • De student volgt een opleiding op niveau 5, 6 of 7 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.
 • De nationaliteit en officiële woonplaats zijn van geen belang.
 • De student is jonger dan 35 jaar op de startdatum van de stage.
 • De mobiliteit heeft betrekking op een stage in een multilaterale organisatie. Voor academiejaar 2023 – 2024 betreft dit een stage bij OESO, UNESCO, UNWTO of FAO.
 • De beurzen gelden enkel voor een aantal voorbehouden stageplaatsen bij multilaterale organisaties.
 • Het beurzenprogramma houdt geen beperking van disciplines in. Alle studiegebieden komen in principe in aanmerking.

Bedrag

De mobiliteitsbeurs is een forfaitair maandbedrag, dat verschilt van land tot land en dat jaarlijks herzien wordt. Een pdf met de huidige maandbedragen kunt u terugvinden op de website van DKBUZA. Er is ook een éénmalige reisvergoeding voorzien van € 200 voor stage binnen Europa (alle lidstaten van de Raad van Europa, Wit-Rusland en Kosovo maar niet voor België) en van € 500 buiten Europa.

De student mag deze beurs niet cumuleren met een andere beurs van de Vlaamse overheid. Gedeelde financiering is wel mogelijk. Indien de student een andere vergoeding ontvangt voor deze stage (bv van de multilaterale organisatie) wordt dit in mindering gebracht van het beursbedrag.

Mobiliteitsduur

 • Start van de mobiliteit ten vroegste juli 2023
 • Stage minimum 2 maanden en maximum 6 maanden

Aanvraag en selectieprocedure

Stap 1: De Vlaamse hogeronderwijsinstelling doet een eerste interne selectie van kandidaten in functie van de modaliteiten en de beschikbare stageplaatsen.

Stap 2: De Vlaamse hogeronderwijsinstelling start de procedure voor het aanvragen van een FTP beurs door voor elke kandidaat die zal deelnemen aan de selecties een dossier aan te maken in de Mobility-Online tool.

Stap 3: De kandidaat ontvangt een automatische e-mail uit de Mobility-Online tool met de melding dat hij/zij kan deelnemen aan de selecties voor een FTP beurs.

Stap 4: De kandidaat registreert zich in de Mobility-Online tool en vervolledigt zijn/haar dossier voor de deadline.

Documenten die bij de aanvraag gevoegd moeten worden:

 • Pasfoto
 • CV
 • Diploma Vlaamse onderwijsinstelling van secundair of hoger onderwijs
 • Puntenlijst(en) van het huidige en de vorige academiejaren binnen de huidige opleiding
 • Motivatiebrief met zowel een persoonlijke als professionele motivatie voor een FTP stage waaruit ook noties blijken van het Vlaams buitenlandsbeleid (maximum 2 A4 pagina’s)
 • Twee aanbevelingsbrieven van een docent/professor/stagebegeleider van de kandidaat
 • Bewijs van een voldoende kennis van het Engels:
  • minimum 6 op de IELTS test
  • minimum 80 op de TOEFL test
  • niveau B2 op de Certificate in Advanced English (CAE)
  • een vergelijkbaar resultaat op een andere officiële test Engels, erkend door de Vlaamse hogeronderwijsinstelling
 • Videoboodschap van 2 minuten in het Engels waarin de kandidaat zichzelf voorstelt en uitlegt waarom hij/zij deze stage wil doen, wat hij/zij van competenties meebrengt naar de stageorganisatie en uit de stage hoopt te halen.

Stap 5: De Vlaamse hogeronderwijsinstelling valideert en verzendt het vervolledigde dossier in de Mobility-Online tool voor middernacht 1 april 2023 GMT+1. Dossiers die na middernacht 1 april 2023 GMT+1 verstuurd worden, zijn niet ontvankelijk.

Stap 6: Ontvankelijkheidscontrole door VLUHR.

Stap 7: Preselectie georganiseerd door VLUHR, waarbij elk dossier geëvalueerd wordt door een jury.

Stap 8: De best gerangschikte kandidaten leggen een interview af bij de multilaterale organisatie. Op basis van dit interview wordt de definitieve selectie gemaakt.

Stap 9: VLUHR maakt de selectieresultaten bekend aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en aan de kandidaten.

Stap 10: De geselecteerde kandidaten bevestigen hun stage bij de multilaterale organisatie en dienen bij VLUHR een Letter of Acceptance in waardoor ze hun selectie bevestigen. Vanaf dit moment wordt de geselecteerde student doorverwezen naar het FTP platform van DKBUZA om de beursadministratie in orde te maken. DKBUZA zal hiervoor de nodige instructies aanleveren. De kandidaat vult het standaardformulier in op het FTP platform en voegt het stage-aanbod, een kopie van het identiteitsbewijs en van het diploma van een Vlaamse onderwijsinstelling toe. De documenten kunnen op zijn vroegst zes maanden voor aanvang van de stage worden opgeladen en moeten uiterlijk de dag voor de aanvang van de stage worden ingediend.