Samenwerkingsprogramma Quebec

Tussen de Vlaamse Overheid en Québec bestaat er een samenwerkingsprogramma, waarbij de Québecse overheid vrijstellingen van verhoogd inschrijvingsgeld toekent aan maximaal tien kandidaten uit een Vlaamse hogeronderwijsinstelling.

Candidate profile

Acht vrijstellingen van verhoogd inschrijvingsgeld worden toegekend aan studenten uit Vlaamse hogeronderwijsinstellingen voor studies aan een Franstalige Québecse universiteit (Université Laval, Université de Montréal,…) en twee vrijstellingen zijn beschikbaar voor studies aan een Engelstalige instelling (McGill University, Concordia University,...). Deze tien vrijstellingen kunnen worden toegekend voor onderstaande studies en worden toegekend voor de volledige duur van de opleiding op voorwaarde dat de student aan de nodige vereisten voldoet:

  • één vrijstelling voor bacheloropleidingen (vrijstelling voor drie of vier jaar, naargelang de opleiding) aan het tarief voor Canadese studenten niet-resident in Québec;
  • zes vrijstellingen voor masteropleidingen (vrijstelling voor 2 jaar) aan het tarief van Canadese studenten resident in Québec;
  • drie vrijstellingen PhD-programma’s (vrijstelling voor 3 jaar) aan het tarief van Canadese studenten resident in Québec.

Vrijstellingen worden niet toegekend voor verkorte programma’s en specialisaties (geneeskunde,…).

Momenteel zijn er nog 7 vrijstellingen toe te kennen:

  • 0 vrijstellingen voor bacheloropleidingen;
  • 0 vrijstellingen voor masteropleidingen;
  • 2 vrijstellingen voor PhD.

Destination

Quebec, Canada

Duration

De vrijstelling loopt voor de duur van de hele opleiding

Deadline? Het VLUHR-i secretariaat stuurt tweejaarlijks (14 juni en 14 november) de dossiers die in aanmerking komen door naar het Ministerie van Onderwijs van Québec. Het Ministerie van Onderwijs van Québec kijkt de dossiers na en bezorgt VLUHR-i nadien de lijst met toegekende dossiers, en in geval van niet-toekenning ook de reden van weigering.

Application and selection procedure

Indien je interesse hebt in deze vrijstellingen, gelieve dan deze bijlage in te vullen en te mailen naar Jessica Martin. Indien je al een inschrijvingsbewijs van de universiteit in Québec zou hebben, stuur je deze best mee.