Underrepresented groups

Students that belong to underrepresented groups will, after being selected for a scholarship, receive an additional amount of money in addition to the basic scholarship amount. Read more here about which students belong to the underrepresented groups and how the allocation process takes place.

Why?

Research shows that certain groups of students are less likely to go abroad. To counteract this trend, the Government of Flanders provides students from underrepresented groups with additional resources. For the scholarship programmes included in the Flemish ‘Brains on the Move’ mobility action plan, the rule is that at least 25% of the students who receive a scholarship must belong to underrepresented groups.

Which students belong to the underrepresented groups?

In the context of the Flemish ‘Brains on the Move’ mobility action plan, the following categories of students are considered to be underrepresented groups:

 • students who receive a study allowance from the government of Flanders;
 • students with disabilities recognised by the VAPH (only in Dutch):
  Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:
  Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.
  Die definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen;
 • working students in a work programme, see the definition of the government of Flanders (only in Dutch):
  Werkstudent : een student die aan al de volgende voorwaarden beantwoordt :
  1) hij is in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van ten minste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk;
  2) hij is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma;
  3) hij is ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister. De afzonderlijke registratie in het Hogeronderwijsregister impliceert niet dat het hier een nieuwe opleiding betreft.

How much is the extra amount?

The extra scholarship amount differs depending on the scholarship programme. For more information about the specific amount, see the pages for each of our scholarship programmes.

Procedure

The profiles of all students applying for a scholarship from the Flemish government will be checked by AHOVOKS. If AHOVOKS informs the student that he/she/they belong to an underrepresented group and is selected, the student will receive the increased grant amount.

Read some testimonials of students here!