Ondervertegenwoordigde groepen

Studenten die behoren tot de ondervertegenwoordigde groepen zullen, nadat ze geselecteerd worden voor een beurs, een extra bedrag ontvangen bovenop het basisbedrag. Lees hier meer over welke studenten tot deze ondervertegenwoordigde groepen behoren en hoe het toekenningsproces verloopt.

Waarom ondervertegenwoordigde groepen?

Onderzoek toont aan dat bepaalde groepen van studenten veel minder naar het buitenland trekken. Om deze trend tegen te gaan, zet de Vlaamse overheid extra middelen in om studenten van ondervertegenwoordigde groepen ook een kans te geven om naar het buitenland te trekken. Voor de beurzenprogramma’s van het Vlaams Actieplan Brains on the Move geldt de regel dat minstens 25% van de studenten die een beurs ontvangen, tot ondervertegenwoordigde groepen behoren.

Welke studenten behoren tot de ondervertegenwoordigde groepen?

In het kader van het Vlaams Actieplan Mobiliteit Brains on the Move worden de volgende categorieën van studenten tot de ondervertegenwoordigde groepen gerekend:

Hoeveel bedraagt het extra beursbedrag?

Het extra beursbedrag verschilt van beurzenprogramma tot beurzenprogramma. Kijk voor meer informatie over het specifieke bedrag naar de specifieke pagina’s van onze beurzenprogramma’s.

Procedure

Alle profielen van studenten die een aanvraag doen voor een beurs van de Vlaamse overheid worden nagekeken door AHOVOKS. Wanneer AHOVOKS bevestigt dat je tot de onvertegenwoordigde groepen behoort en je bent geselecteerd, zal je een verhoogd beursbedrag ontvangen.