Beurzen voor na je studies

Brains on the Move, VLIR-UOS, Erasmus+,.. er zijn heel wat verschillende beurzenprogramma’s die gesubsidieerd worden door verschillende instanties. De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) beheert zowel de Erasmus+ beurzen voor stage na afstuderen als de beurzen gelinkt aan het Actieplan Mobiliteit "Brains on the Move", dat gesubsidieerd wordt door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Op deze pagina vind je een overzicht van alle beurzen die je als student van een Vlaamse hogeronderwijsinstelling kan aanvragen voor studie, stage of thesisonderzoek in het buitenland, na je studies. Klik door voor meer informatie over de beurzen zelf.

Beurzen voor na je studies

Deze beurzen kan je aanvragen tijdens je studie, voor een stage in Europa vlak nadat je afstudeert.

Overige beurzen

Deze beurzen worden toegekend door andere instanties buiten VLUHR.