Erasmus+ Stage na Afstuderen

Het Erasmus+ programma biedt niet enkel beurzen voor studentenmobiliteit tijdens de studies, maar ook voor stagemobiliteit vlak na het afstuderen. De Vlaamse universiteiten en hogescholen hebben samen een consortium gevormd voor het aanbod van Erasmus+ beurzen voor stage na afstuderen van een graduaats- , een bachelor-, een masteropleiding of na het behalen van een doctoraat. Dit consortium draagt de naam 'Flanders Traineeship Platform', en wordt beheerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR).

Voorwaarden kandidaatstelling

Pas afgestudeerden uit alle studiegebieden kunnen de beurs aanvragen. De stage moet afgerond zijn binnen het jaar (12 maanden) na afstuderen. De startdatum mag in de loop van dat jaar plaatsvinden.

Onderstaande hogeronderwijsinstellingen maken deel uit van het consortium “Flanders Traineeship Platform”.

 • AP Hogeschool
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • HOGENT
 • Hogeschool PXL
 • Hogeschool VIVES
 • Howest
 • KdG Hogeschool
 • KU Leuven
 • LUCA School of Arts
 • Odisee. De Co-hogeschool.
 • Thomas More
 • UAntwerpen
 • UGent
 • UHasselt
 • VUB
Vanaf 1 september 2021 treden ook De Hogere Zeevaartschool en UCLL toe tot dit consortium. Hun studenten kunnen dus vanaf nu ook een beurs aanvragen voor stages vanaf 1 september 2021.

De interne procedure van je hogeronderwijsinstelling moet in acht genomen worden. Gelieve daarom ook contact op te nemen met het International Office van jouw hogeronderwijsinstelling.

Bestemming

De student moet de stageplaats zelf zoeken in één van de Erasmus+ programmalanden. De volgende platformen kunnen helpen bij het vinden van een stagebedrijf:

*Alle publieke en private organisaties actief op de arbeidsmarkt of in het domein van diplomatie, onderwijs, training en jeugdwerk komen in aanmerking. EU-instellingen en organisaties die Europese programma’s beheren, bv. Erasmus+ Nationale Agentschappen, komen niet in aanmerking.

De landen die in aanmerking komen voor Erasmus+ zijn:

 • 27 EU-lidstaten
 • Verenigd Koninkrijk;
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noord-Macedonië
 • Noorwegen
 • Servië
 • Turkije

NIEUW: Vanaf 1 september 2021 komen alle andere landen van de wereld ook in aanmerking als bestemming voor een Erasmus+ stage.

Bedrag

Het beursbedrag varieert naargelang het land van bestemming. Er zijn drie beurscategorieën voor drie landengroepen:

Programmalanden

Categorie 1*

(per maand)

Categorie 2

(per maand)

Groep 1

Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland, Finland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Liechtenstein

€ 529,00

€ 479,00

Groep 2

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Cyprus, Malta

€ 479,00

€ 429,00

Groep 3

Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Noord-Macedonië, Slovenië, Kroatië, Turkije, Servië

€ 429,00

€ 379,00

Het beursbedrag voor bestemmingen in Erasmus+ partnerlanden buiten Europa bedraagt € 700 per maand.
*Studenten die deel uitmaken van de ondervertegenwoordigde groepen hebben recht op het hogere beursbedrag per
maand.
Bovenstaande bedragen worden toegekend per volledige stagemaand. Onvolledige maanden worden pro rata berekend.

Mobiliteitsduur

De duur van de stage is minimum 2 maanden. De maximumduur voor een stage in Europees land is 12 maanden, voor een niet-Europees land 6 maanden. De beurs kan slechts lopen tot uiterlijk 12 maanden na datum van afstuderen (= bekendmaking eindresultaten).

Let op, per studiecyclus (graduaatsopleiding/bachelor/master/PhD) kunnen maximum 12 maanden Erasmus+ studie- of stage uitwisseling plaatsvinden. Ben je tijdens je studie al op mobiliteit geweest met een Erasmusbeurs? Dan kan je het resterend aantal maanden dat je nog recht hebt op een Erasmusbeurs voor stage na afstuderen berekenen door het aantal reeds opgenomen Erasmus+ mobiliteitsmaanden tijdens je laatste studiecyclus waarin je afstudeert af te trekken van het maximum van 12 maanden.

Aanvraag en selectieprocedure

 1. Als je na afstuderen op stage wil met een Erasmus+ stagebeurs, ben je verplicht om je vóór het afstuderen te registreren, d.w.z. vóór de datum van de bekendmaking van je eindresultaten. Registreren na afstuderen is niet mogelijk.
 2. De student zoekt zelf een stageplaats.
 3. De toekenning van de beurs gebeurt via het first-come, first-served principe, tot uitputting van het budget.
*Het vervolledigen van je beursaanvraag kan nog na het afstuderen gebeuren o.b.v. concrete stageplannen. Registratie is niet bindend en je moet op dat moment nog geen concrete stageplannen hebben. Indien je dus interesse hebt, ook zonder concrete stageplannen, heb je er alle baat bij om te registreren. Zo blijven alle mogelijkheden en vooral beurskansen behouden.

Klik hier voor de FAQ

Heb je toch nog vragen? contacteer ons dan via info@flanderstraineeshipplatform.be