Erasmus+ Stage na Afstuderen

Het Erasmus+ programma biedt niet enkel beurzen voor studentenmobiliteit tijdens de studies, maar ook voor stagemobiliteit vlak na het afstuderen. De Vlaamse universiteiten en hogescholen hebben samen een consortium gevormd voor het aanbod van Erasmus+ beurzen voor stage na afstuderen van een graduaats- , een bachelor-, een masteropleiding of na het behalen van een doctoraat. Dit consortium draagt de naam 'Flanders Traineeship Platform', en wordt beheerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR).

Voorwaarden kandidaatstelling

Pas afgestudeerden uit alle studiegebieden kunnen de beurs aanvragen. De stage moet afgerond zijn binnen het jaar (12 maanden) na afstuderen. De startdatum mag in de loop van dat jaar plaatsvinden.

Let op! Ook de interne procedure van de hogeronderwijsinstelling moet in acht genomen worden. Gelieve daarom ook contact op te nemen met het International Office van jouw hogeronderwijsinstelling.

Onderstaande hogeronderwijsinstellingen maken deel uit van het consortium “Flanders Traineeship Platform”.

 • AP Hogeschool
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • HOGENT
 • Hogeschool PXL
 • Hogeschool VIVES
 • Howest
 • KdG Hogeschool
 • KU Leuven
 • LUCA School of Arts
 • Odisee. De Co-hogeschool.
 • Thomas More
 • UAntwerpen
 • UGent
 • UHasselt
 • VUB

De Hogere Zeevaartschool en UCLL nemen op eigen initiatief niet deel aan dit consortium. Hun studenten kunnen deze beurs dus ook niet aanvragen.

Bestemming

De student moet de stageplaats zelf zoeken in één van de Erasmus+ programmalanden. De volgende landen komen in aanmerking:

 • 28 EU-lidstaten
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noord-Macedonië
 • Noorwegen
 • Servië
 • Turkije

Bedrag

Het beursbedrag varieert naargelang het land van bestemming. Er zijn drie beurscategorieën voor drie landengroepen:

Groep 1 - €479/€529* per maand: Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, UK, Zweden

Groep 2 - €429/€479* per maand: Cyprus, Duitsland, Griekenland, Nederland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Malta

Groep 3 - €379/€429* per maand: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, Slovakije, Kroatië, Slovenië, Tsjechië, Turkije

*Studenten die deel uitmaken van de ondervertegenwoordigde groepen hebben recht op het hogere beursbedrag per maand.

Bovenstaande bedragen worden toegekend per volledige stagemaand. Onvolledige maanden worden pro rata berekend.

Mobiliteitsduur

De duur van de stage is minimum 2 maanden en maximum 12 maanden. De beurs kan slechts lopen tot uiterlijk 12 maanden na datum van afstuderen (= bekendmaking eindresultaten).

Let op, per studiecyclus (graduaatsopleiding/bachelor/master/PhD) kunnen maximum 12 maanden Erasmus studie- of stage uitwisseling plaatsvinden. Ben je tijdens je studie al op mobiliteit geweest met een Erasmusbeurs? Dan kan je het resterend aantal maanden dat je nog recht hebt op een Erasmusbeurs voor stage na afstuderen berekenen door het aantal reeds opgenomen Erasmus+ mobiliteitsmaanden tijdens je laatste studiecyclus waarin je afstudeert af te trekken van het maximum van 12 maanden.

Aanvraag en selectieprocedure

Stap 1: Als je na afstuderen op stage wil met een Erasmus+ stagebeurs, ben je verplicht om je vóór het afstuderen te registreren, d.w.z. vóór de datum van de bekendmaking van je eindresultaten. Registreren na afstuderen is niet mogelijk. Hou er rekening mee dat je best niet registreert met het e-mailadres van jouw hogeronderwijsinstelling. Nadat je afgestudeerd bent, zijn deze mailadressen niet meer in werking en kan je dus dit mailadres niet meer gebruiken. Daarom is het belangrijk om te registreren met jouw persoonlijke e-mailadres. Het vervolledigen van je beursaanvraag kan nog na het afstuderen gebeuren o.b.v. concrete stageplannen. Registratie is niet bindend en je moet op dat moment nog geen concrete stageplannen hebben. Indien je dus interesse hebt, ook zonder concrete stageplannen, heb je er alle baat bij om te registreren. Zo blijven alle mogelijkheden en vooral beurskansen behouden. Registreer via onderstaande link.

Stap 2: de student zoekt zelf een stageplaats. Alle publieke en private organisaties actief op de arbeidsmarkt of in het domein van diplomatie, onderwijs, training en jeugdwerk komen in aanmerking. EU-instellingen en organisaties die Europese programma’s beheren, bv. Erasmus+ Nationale Agentschappen, komen niet in aanmerking.

Stap 3: De toekenning van de beurs gebeurt via het first-come, first-served principe, tot uitputting van het budget.

Zie hier onze lijst met FAQ's

Heb je toch nog vragen? contacteer ons dan via info@flanderstraineeshipplatform.be