Erasmus+ Stage na Afstuderen

Het Erasmus+ programma biedt niet enkel beurzen voor studentenmobiliteit tijdens de studies, maar ook voor stagemobiliteit vlak na het afstuderen. De Vlaamse universiteiten en hogescholen hebben samen een consortium gevormd voor het aanbod van Erasmus+ beurzen voor stage na afstuderen van een graduaats- , een bachelor-, een masteropleiding of na het behalen van een doctoraat. Dit consortium draagt de naam 'Flanders Traineeship Platform', en wordt beheerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR).

Voorwaarden kandidaatstelling

Pas afgestudeerden uit alle studiegebieden kunnen de beurs aanvragen, op voorwaarde dat zij afgestudeerd zijn van een graduaats- , een bachelor- of een masteropleiding of een doctoraat behaald hebben. Pas afgestudeerden van een postgraduaat opleiding komen dus niet in aanmerking.

Kandidaten moeten vóór hun afstudeerdatum geregistreerd zijn. De stage moet afgerond zijn binnen het jaar (12 maanden) na afstuderen. De startdatum mag in de loop van dat jaar plaatsvinden.

Het consortium “Flanders Traineeship Platform” bestaat uit volgende hogeronderwijsinstellingen:
AP Hogeschool, Arteveldehogeschool, Erasmushogeschool Brussel, HOGENT, Hogeschool PXL, Hogeschool VIVES, Howest, KdG Hogeschool, KU Leuven, LUCA School of Arts, Odisee Hogeschool, Thomas More, UAntwerpen, UGent, UHasselt, VUB, De Hogere Zeevaartschool, UCLL.

De interne procedure van je hogeronderwijsinstelling moet in acht genomen worden. Gelieve daarom ook contact op te nemen met het International Office van jouw hogeronderwijsinstelling.

Bestemming

De student moet de stageplaats zelf zoeken. Dit kan zowel in één van de Erasmus+ programmalanden als in de partnerlanden. De volgende platformen kunnen helpen bij het vinden van een stagebedrijf:

*Alle publieke en private organisaties actief op de arbeidsmarkt of in het domein van diplomatie, onderwijs, training en jeugdwerk komen in aanmerking. EU-instellingen en organisaties die Europese programma’s beheren, bv. Erasmus+ Nationale Agentschappen, komen niet in aanmerking. Hiervoor verwijzen we naar het Flanders Trainee Programme.

De landen die in aanmerking komen voor Erasmus+ zijn:

 • 27 EU-lidstaten en de daarbij horende overzeese gebieden en territoria
 • de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) : IJsland, Liechtenstein, Noorwegen
 • Kandidaat-lidstaten: Noord-Macedonië, Servië en Turkije
 • Niet met het programma geassocieerde derde landen

Klik hier voor een overzicht van alle mogelijke landen.

Bedrag

Het beursbedrag varieert naargelang het land van bestemming. Voor de programmalanden zijn er drie beurscategorieën voor drie landengroepen. Voor de partnerlanden is er een vierde beurscategorie.

Bestemmingen

Categorie 1*

(per maand)

Categorie 2

(per maand)

Groep 1

Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland, Finland, Luxemburg, Ierland, Liechtenstein + Faeröer, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk** (regio 14)

€ 819,00

€ 569,00

Groep 2

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Cyprus, Malta + Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad (regio 13)

€ 769,00

€ 519,00

Groep 3

Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Noord-Macedonië, Slovenië, Kroatië, Turkije, Servië

€ 719,00

€ 469,00

Groep 4

Niet met het programma geassocieerde derde landen (excl. regio 13 en 14)***

€ 950,00

€ 700,00

*Pas afgestudeerden die deel uitmaken van de ondervertegenwoordigde groepen hebben recht op het hogere beursbedrag per maand.
**Stages in het Verenigd Koninkrijk zijn afhankelijk van de visa applicatie.
***Pas afgestudeerden die naar niet met het programma geassocieerde derde landen gaan, met uitzondering van de landen uit de regio’s 13 en 14, hebben recht op een extra reisvergoeding. Deze reisvergoeding wordt berekend aan de hand van zeven verschillende distance bands.
Bovenstaande bedragen worden toegekend per volledige stagemaand. Onvolledige maanden worden pro rata berekend.

Mobiliteitsduur

 • De duur van de stage is minimum 2 en maximum 12 maanden.
 • Er wordt maximum 6 maanden beurs toegekend per persoon per studiecyclus.
 • De stage kan slechts lopen tot uiterlijk 12 maanden na datum van afstuderen (= bekendmaking eindresultaten).
 • Per studiecyclus (graduaatsopleiding/bachelor/master/PhD) kunnen maximum 12 maanden Erasmus+ studie- of stage uitwisseling plaatsvinden. Ben je tijdens je studie al op mobiliteit geweest met een Erasmusbeurs? Dan kan je het resterend aantal maanden dat je nog recht hebt op een Erasmusbeurs voor stage na afstuderen berekenen door het aantal reeds opgenomen Erasmus+ mobiliteitsmaanden tijdens je laatste studiecyclus waarin je afstudeert af te trekken van het maximum van 12 maanden. Let op, indien je een beurs ontving voor een Erasmus Mundus opleiding, tellen ook deze maanden mee in het maximum van 12 maanden.

Aanvraag en selectieprocedure

STAP 1:
Als je na afstuderen op stage wil met een Erasmus+ stagebeurs, ben je verplicht om je vóór het afstuderen te registreren, d.w.z. vóór de datum van de bekendmaking van je eindresultaten. Registreren na afstuderen is niet mogelijk.

Het vervolledigen van je beursaanvraag kan nog na het afstuderen gebeuren o.b.v. concrete stageplannen. Registratie is niet bindend en je moet op dat moment nog geen concrete stageplannen hebben. Indien je dus interesse hebt, ook zonder concrete stageplannen, heb je er alle baat bij om te registreren. Zo blijven alle mogelijkheden en vooral beurskansen behouden.

STAP 2:
De kandidaat-stagiair zoekt zelf een stageplaats en vervolledigt de nodige gegevens in Placement-Online. Een volledig ondertekend learning agreement wordt opgeladen in het online dossier van de kandidaat-stagiair.

STAP 3:
NIEUW: Vanaf 1 juni 2024 is het mogelijk om een voorwaardelijke goedkeuring te ontvangen. Het budget voor jouw stagebeurs zal dan voorwaardelijk gereserveerd worden. De voorwaardelijke goedkeuring gebeurt via het first-come, first-served principe, tot uitputting van het maximale budget dat toegekend kan worden voor de voorwaardelijke goedkeuring.

Voor het first-come, first-served principe wordt gekeken naar de oplaaddatum van een volledig ondertekend learning agreement. Voor de voorwaardelijke goedkeuring wordt rekening gehouden met de voorziene afstudeerdatum die vermeld wordt in de master data van het dossier op Placement-Online.

STAP 4:
1 -
Na de voorwaardelijke goedkeuring, wordt de beurs officieel toegekend wanneer de student afstudeert en aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • De student is afgestudeerd en heeft een diploma of voorlopig getuigschrift met vermelding van de afstudeerdatum opgeladen.
 • De startdatum van de stage, die vermeld wordt op het initieel ingediend Learning Agreement, valt na de officiële afstudeerdatum.
 • De einddatum van de stage, die vermeld wordt op het initieel ingediend Learning Agreement, valt binnen het jaar na afstuderen.

Het gereserveerde beursbudget wordt opnieuw vrijgegeven als:

 • de startdatum van de stage, die vermeld wordt op het initieel ingediend Learning Agreement, verstreken is en er geen diploma opgeladen werd;
 • het initieel ingediend learning agreement aangepast moet worden om in aanmerking te komen voor de Erasmus+ beurs (vb. afstudeerdatum later dan verwacht waardoor de startdatum van de stage aangepast moet worden).

2 - Indien er geen voorwaardelijke goedkeuring gegeven werd voor afstuderen, gebeurt de officiële toekenning van de beurs via het first-come, first-served principe, op basis van de oplaaddatum van een volledig dossier (volledig ondertekend learning agreement en diploma/getuigschrift). De beurs wordt enkel toegekend wanneer:

 • de kandidaat geregistreerd heeft vóór de deadline van afstuderen;
 • het learning agreement ondertekend werd voor aanvang van de stage (door de stagiair, de stagebegeleider en de hogeronderwijsinstelling waar de stagiair is afgestudeerd);
 • de stage afgerond wordt binnen 12 maanden na het behalen van een graduaat, bachelor, master of doctoraat.

Klik hier voor de FAQ

Heb je toch nog vragen? contacteer ons dan via info@flanderstraineeshipplatform.be