Beurzen voor studie en stage in het buitenland

Brains on the Move, VLIR-UOS, Erasmus+, ... er zijn heel wat verschillende beurzenprogramma’s die gesubsidieerd worden door verschillende instanties. De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) beheert zowel de Erasmus+ beurzen voor stage na afstuderen, als de beurzen gelinkt aan het Actieplan Mobiliteit "Brains on the Move", dat gesubsidieerd wordt door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.


Op deze pagina vind je een overzicht van alle beurzen die je als student van een Vlaamse hogeronderwijsinstelling kan aanvragen voor studie, stage of thesisonderzoek in het buitenland, tijdens je studies. Klik door voor meer informatie over de beurzen zelf.

Beurzen voor tijdens je studie

Deze beurzen kan je aanvragen in het kader van een uitwisseling voor studie, stage of thesisonderzoek in het buitenland tijdens je studies.

Overige beurzen

Deze beurzen worden toegekend door andere instanties buiten VLUHR.