Crisismanagement

De meeste studenten met een buitenlandse ervaring zullen dit achteraf omschrijven als één van de hoogtepunten in hun jonge leven, een periode zonder al te veel noodgevallen of ernstige crisissituaties. Toch is het onvermijdelijk dat er ongelukken gebeuren.

Diplomatie België

Houd in ieder geval de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in de gaten. Als zij een negatief reisadvies vermelden, zal je moeten wegblijven van deze reisbestemming. In het geval van een studie of stage in het kader van je opleiding zal je zelfs geen toestemming krijgen van de internationale coördinator van je thuisinstelling. Als je na je studie nog op eigen initiatief gaat verder studeren in het buitenland, is het je eigen verantwoordelijkheid, maar we dringen erop aan dat je de richtlijnen van Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken volgt. Bovendien kan je je vooraf registreren op TravellersOnline, zodat Diplomatie België jou indien nodig makkelijker kan informeren en ondersteunen. Je contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.

Logo: diplomatie België.

Kleine noodsituaties

Kleine noodsituaties zijn situaties zoals ziekte, ongeval en diefstal. Jezelf behoeden voor dit soort noodsituaties doe je op net dezelfde manier als in België. Toch kan een schijnbaar kleine noodsituatie in een andere culturele context uitgroeien of aanvoelen als een ernstig probleem. Taalproblemen, culturele verschillen, verschillen in wetgeving kunnen extra barrières vormen voor een succesvolle aanpak. In dit geval, probeer vooral rustig te blijven. En er is ook de dienst internationaal onthaal van je gastinstelling die altijd bereid zal zijn om te helpen waar nodig.

© Howest - Antje Verdonck Howest - Antje Verdonck

Grote noodsituaties: diplomatie België

Crisissen en ongevallen kunnen overal gebeuren. Studeren of stage lopen in het buitenland is niet noodzakelijk onveiliger dan in je eigen land. Maar wat doe je wanneer je wordt geconfronteerd met een nood- of crisissituatie zoals natuurrampen, oorlog, terrorisme? Om goed te kunnen reageren op een crisissituatie moet je vooral je eigen emoties begrijpen, jezelf in veiligheid brengen en vooral communiceren met je noodcontacten.

Bij ongevallen, natuurrampen of andere rampen waarbij een groot aantal Belgen betrokken zijn, opent Buitenlandse Zaken het crisiscentrum. Meer info ver wat het crisiscentrum doet en wat niet vind je op Diplomatie België. In zeer uitzonderlijke gevallen worden er repatriëringsvluchten ingezet om gestrande Belgen terug naar huis te brengen. De Belgische ambassade in het land van bestemming speelt daarbij een belangrijke rol. Zorg dus zeker dat je aangemeld bent op TravellersOnline.

© VIVES VIVES

COVID-19

Aangepast reisadvies ten gevolge van de COVID-19 crisis vind je eveneens op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Europese Unie

Een vrouw brengt handgel aan.