Gezondheid & verzekeringen

Er zijn een aantal aspecten van veiligheid en gezondheid die je in acht moet nemen als je naar het buitenland gaat, zoals verzekeringen maar ook eventuele inentingen. Het is belangrijk dat je tijdens je verblijf in het buitenland goed verzekerd bent: tegen ziekte, ongevallen, mogelijke schade aan derden. Verschillende verzekeringen dekken verschillende risico's.

Ben je nog gedomicilieerd bij je ouders? Dan ben je waarschijnlijk via hen verzekerd.

Informeer

Informeer je eerst bij je eigen universiteit of hogeschool. Zij hebben een verzekering voor je afgesloten voor alle activiteiten in het kader van je studie. Meestal is dit een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen. Je bent wellicht verzekerd voor lichamelijke ongevallen op weg naar en van de studie- of stageplaats en tevens tijdens je verblijf op de studie- of stageplaatsen. Je bent tijdens deze periode ook verzekerd voor onopzettelijke fouten, waardoor je schade zou aanrichten aan derden.

Bepaalde risico’s echter zitten niet in deze verzekering via de hogeronderwijsinstelling. Je zal moeten nagaan of je beschikt over een

 • Ziekteverzekering: het ziekenfonds komt onder bepaalde voorwaarden tussen in de medische kosten en de reisbijstand. Hierbij vormen het land van je bestemming, de verblijfsduur in het buitenland en eventueel je leeftijd de belangrijkste parameters.
 • Reisbijstandsverzekering: afhankelijk van je bestemming dekt je ziekteverzekering mogelijks niet alle risico's. Het is daarom verplicht een bijkomende reisbijstandsverzekering af te sluiten om voldoende verzekerd te zijn.

Controleer voor de zekerheid of je gedekt bent door deze verzekeringen:

 • De brandverzekering voor je buitenlandse stek.
 • De familiale verzekering: biedt wereldwijde dekking bij schade aan derden. Als jouw medestudente zich bezeert door jouw toedoen, bijvoorbeeld.
 • De ongevallenverzekering: vergoedt je bij eigen ongevallen.
 • Een verzekering tegen diefstal of verlies.
 • Blijf je langer dan een jaar in het buitenland? Maak dan ook een afspraak met je ziekenfonds.
© Layla Aerts Layla Aerts

Ziekteverzekering via mutualiteit

De situatie voor de ziekteverzekering verschilt naargelang het land waar je verblijft en het doel van het verblijf. Als je voor studiedoeleinden in het buitenland verblijft (studie of stage) maken de mutualiteiten een verschil tussen enerzijds EER-landen (Europese Economische Ruimte + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland, en anderzijds niet-EER-landen.

Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)

Als je tijdens een verblijf in de Europese Unie (of in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein) medische zorgen moet krijgen, dan kunnen de medische kosten worden vergoed op vertoon van uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK).

Hoe werkt het?

De EZVK bewijst dat u in orde bent met de Belgische ziekteverzekering. Daardoor krijgt u in andere EU-lidstaten (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) toegang tot onvoorziene medische zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten als de mensen van het betrokken land. Op eenvoudig vertoon van uw EZVK krijgt u dus uw medische kosten volledig of gedeeltelijk terugbetaald door een ziekenfonds in het buitenland waar u deze onvoorziene medische zorgen hebt genoten.

De EZVK:

 • is individueel (elk lid van het gezin moet dus een eigen kaart hebben);
 • is alleen geldig bij een tijdelijk verblijf. De reden van uw verblijf (vakantie, studies, werk ...) speelt geen rol;
 • is beperkt tot onvoorziene medische zorg (de EZVK dekt dus geen geplande medische zorg in het buitenland);
 • wordt niet aanvaard door een privé ziekenhuis/arts.

Hoe verkrijg je een EZVK?

Als je je bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering hebt betaald, kan je de EZVK gratis afhalen bij uw ziekenfonds. Bij de meeste ziekenfondsen kan je de kaart zelfs online bestellen.

Vraag de kaart tijdig aan, zodat u ze vóór uw vertrek in uw bezit heeft.

Let op: In sommige landen (bvb Spanje, Portugal) wordt immers standaard contante betaling van de patiënt gevraagd wanneer u bij aankomst in het ziekenhuis de EZVK niet kunt voorleggen.

Meer info op Mutas en de website van de Europese Commissie.

Niet-EER-land

Als je naar een niet-EER-land gaat, krijg je dus geen Europese ziekteverzekeringskaart. Dan ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor je privé reisbijstand. Loop voor je vertrek alleszins eens langs bij je ziekenfonds en leg je individuele situatie voor. Zo krijg je advies uit eerste hand, want wijzigingen van bovenvermelde regelingen zijn natuurlijk steeds mogelijk.

Vraag voor je vertrek ook duidelijk na welke kosten m.b.t. hospitalisatie gedekt zijn via de ziektekostenverzekering van de mutualiteit. Sluit eventueel een bijkomende verzekering af.

Student houdt de Europese ziekteverzekeringskaart in haar hand.

Inentingen

Wanneer je enkele weken tot maanden buiten Europa zal verblijven, is het verstandig tijdig na te gaan welke inentingen verplicht zijn en welke aangeraden worden. Bepaalde inentingen zijn alleen vereist voor een bepaald land of voor een bepaalde streek binnen dat land (malaria, typhus, hepatitis A of B...). Algemene informatie over inentingen en andere voorzorgsmaatregelen wordt gegeven op de websites www.itg.be en https://www.wanda.be/nl van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

Een dokter die een vaccin toedient.