ASEM WPP

Het ASEM Work Placement Programme (ASEM WPP) wil het uitwisselen van talent tussen Europa en Azië promoten door studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen een beurs toe te kennen om stage te lopen in een aantal Aziatische landen.

© Howest - Sara Vanhaverbeke Howest - Sara Vanhaverbeke

Voorwaarden kandidaatstelling

- Studenten uit alle studiegebieden mogen de beurs aanvragen.

- Studenten van alle nationaliteiten mogen de beurs aanvragen.

- Studenten moeten minstens één jaar aan het hoger onderwijs afgerond hebben en 60 studiepunten verworven hebben.

- Studenten moeten beschikken over een bewijs van voldoende kennis van het Engels op één van onderstaande manieren:

 • Vrijstelling voor de taaltest ondertekend door de Vlaamse thuisinstelling.
 • Engelse taaltest:
  • een score van minstens 80 op de TOEFL test;
  • een score van minstens 6 op de IELTS test;
  • een B2 level op het Certificate in Advanced English;
  • een gelijkaardig resultaat in een andere erkende test, erkend door de Vlaamse thuisinstelling.

Let op: Bovenop de algemene criteria van het programma kan het land van bestemming eventueel ook zijn bijkomende toelatingscriteria hanteren.

Bestemming

Deze bestemmingen komen in aanmerking:

 • Bangladesh;
 • Brunei;
 • Cambodia;
 • China;
 • Filippijnen;
 • Indië;
 • Indonesië;
 • Japan;
 • Kazachstan;
 • Republiek Korea;
 • Laos;
 • Maleisië;
 • Mongolië;
 • Myanmar;
 • Pakistan;
 • Singapore;
 • Thailand;
 • Vietnam.

Bedrag

De totale beurs bestaat uit:

 • een beursbedrag van €700 per maand;
 • een bedrag voor de reiskosten dat afhankelijk is van de afstand tussen België en het gastland;
 • studenten die op het moment van de aanvraag kunnen aantonen dat ze deel uitmaken van één van de ondervertegenwoordigde groepen, ontvangen een extra toelage van €200 per maand.

Mobiliteitsduur

De mobiliteitsduur bedraagt minimaal één maand, maximaal zes maanden.

Aanvraag en selectieprocedure

Er worden 2 oproepen per jaar gelanceerd voor het ASEM WPP beursprogramma:

 • bij de oproep in de lente kan je een beurs aanvragen voor een stagemobiliteit in het eerste semester van het academiejaar nadien;
 • bij de oproep in de herfst kan je een beurs aanvragen voor een stagemobiliteit in het tweede semester van hetzelfde academiejaar.

Stap 1: Je dient jouw aanvraag in bij de coördinator internationalisering van jouw eigen opleiding of hogeronderwijsinstelling.

Stap 2: De preselectie en de inhoudelijke goedkeuring van je stage gebeurt door jouw hogeronderwijsinstelling.

Stap 3: Jouw hogeronderwijsinstelling dient jouw aanvraag online in bij de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR-i).

Stap 4: Jij vervolledigt je online aanvraag.

Stap 5: Per oproep, zowel bij de 1ste oproep in mei als de 2de oproep in november, krijgt elke Vlaamse hogeronderwijsinstelling die ontvankelijke dossiers indient, sowieso 1 beurs toegekend ter waarde van 2 maanden + reiskost (en eventueel extra toelage).

Stap 6: Na de eerste toekenningsronde en, indien er dan nog budget beschikbaar is voor de lopende oproep, zal VLUHR-i via loting de resterende beurzen toekennen.

Minimum 25% van het aantal studenten dat een ASEM WPP beurs ontvangt komt uit ondervertegenwoordigde groepen.