Kinderbijslag en studietoelage

Niet zeker of je je kindergeld en/of studietoelage behoudt wanneer je tijdens of na je studies een buitenlands avontuur aangaat? Ontdek het hier.

Kinderbijslag

In principe ontvangen je ouders kinderbijslag (ook wel ‘kindergeld’ genoemd) zolang jij jonger bent dan 18 jaar. Woon je alleen en ben je minstens 16 jaar, dan ontvang je mogelijks zelf je kinderbijslag.

Ook na je 18de kunnen jij of je ouders kinderbijslag ontvangen, al zijn er vanaf dan wel voorwaarden verbonden aan het recht op kinderbijslag. Kinderbijslag krijgen kan tot je maximum 25 jaar oud bent. De maand waarin je 25 jaar wordt, is de laatste maand waarin je dan kinderbijslag ontvangt.

Om te weten wat te doen bij een vertrek naar het buitenland klik je door naar:

Een plant die groeit uit een spaarvarken.

Studietoelage

Je hebt recht op een studietoelage wanneer je een opleiding in het buitenland (binnen of buiten de EHOR) volgt. Je moet wel aan deze drie voorwaarden voldoen:

  • De instelling of de opleiding is door de plaatselijke voor onderwijs bevoegde overheid erkend.
  • De opleiding leidt tot een diploma dat door de plaatselijke voor onderwijs bevoegde overheid erkend is.
  • Je voldoet aan alle voorwaarden die ook in Vlaanderen gelden om een studietoelage te krijgen.

Bovendien moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hoofdverblijfplaats ligt in het Vlaams Gewest.
  • Je behaalde al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Je behaalde al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Wanneer je buiten de EHOR studeert, gelden twee bijkomende voorwaarden:

  • Voor de te volgen opleiding mag er geen gelijkwaardige opleiding/ geen equivalente opleiding in Vlaanderen bestaan.
  • De opleiding en de organiserende instelling in het buitenland moeten bijdragen aan de verdere uitbouw van de wetenschappelijke discipline.

Opgelet: als je in het buitenland studeert, zal je dossier nooit automatisch opgestart worden. Je moet dus altijd zelf een aanvraag indienen!

Meer informatie vind je op de website van de afdeling Studietoelagen.

Een boekentas.