Generieke Beurzen

De Vlaamse overheid kent beurzen toe aan studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen voor studentenmobiliteit naar landen die niet tot de EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen behoren binnen Erasmus+. Het doel van dit beurzenprogramma is dus het stimuleren van mobiliteit voor studie, stage of thesisonderzoek in landen buiten Europa, complementair aan de mogelijkheden van het klassiek Erasmus+ programma.

© Howest - Peppa Dockels Howest - Peppa Dockels

Voorwaarden kandidaatstelling

Studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen uit alle studiegebieden kunnen de beurs aanvragen. Het is mogelijk dat jouw hogeronderwijsinstelling nog bijkomende selectiecriteria hanteert.

Bestemming

Alle landen komen in aanmerking, uitgezonderd:

  • EU-landen;
  • Noorwegen;
  • IJsland;
  • Liechtenstein;
  • Turkije;
  • Noord-Macedonië.

Bedrag

Het totale beursbedrag bestaat uit:

  • een beursbedrag van €700 per maand (afhankelijk van hoeveel maanden beurs de eigen hogeronderwijsinstelling toekent);
  • een bedrag voor de reiskosten dat afhankelijk is van de afstand tussen België en het gastland;
  • studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen ontvangen €200 per maand bovenop het beursbedrag.

Mobiliteitsduur

De mobiliteitsduur bedraagt minimum één maand (minimum 5 ECTS) en maximum 12 maanden.

Aanvraag en selectieprocedure

De selectie van de studenten gebeurt binnen de hogeronderwijsinstelling op basis van geschiktheid, bekwaamheid en beschikbaar budget. De hogeronderwijsinstelling heeft een eigen transparante selectieprocedure met duidelijk vastgestelde selectiecriteria en deadlines. Selectiecriteria bovenop de criteria opgelegd door het programma kunnen binnen de instelling vastgelegd worden.

Minimum 25% van het aantal studenten dat een generieke beurs ontvangt komen uit de ondervertegenwoordigde groepen.