Priority Country Programme

Het Priority Country Programme promoot de uitwisseling van studenten tussen De Vlaamse Gemeenschap en een reeks prioritaire landen: Brazilië, Chili, Japan, Mexico, Marokko, Rusland, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika.

Een student kan deelnemen aan het programma via uitgaande mobiliteit, maar uitwisseling in het kader van een duo-project is evenzeer mogelijk.

© Howest - Rhuwe Verrept Howest - Rhuwe Verrept

Voorwaarden kandidaatstelling

Studenten uit alle studiegebieden mogen de beurs aanvragen.

Bestemming

Deze bestemmingen komen in aanmerking:

 • Brazilië;
 • Chili;
 • Japan;
 • Mexico;
 • Marokko;
 • Rusland;
 • Turkije;
 • Verenigde Staten;
 • Zuid-Afrika.

Bedrag

Het totale beursbedrag bestaat uit:

 • een beursbedrag van €650 per maand met een maximum van €2 600;
 • een bedrag voor de reiskosten dat afhankelijk is van de afstand tussen België en het gastland [RK1[RK1]Min en max bedragen vermelden];
 • Studenten die deel uitmaken van de ondervertegenwoordigde groepen krijgen een toelage van €200 per maand bovenop het beursbedrag.

Mobiliteitsduur

 • De mobiliteitsduur bedraagt minimaal één maand, maximaal één jaar.
 • Voor Turkije geldt dat een stage één maand duurt en een studie uitwisseling maximaal twee maanden.

Aanvraag en selectieprocedure

Stap 1: Je dient jouw aanvraag in bij jouw coördinator internationalisering van jouw eigen opleiding of instelling.

Stap 2: De selectie gebeurt door jouw instelling.

Stap 3: Jouw instelling dient jouw aanvraag in bij de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR)

Stap 4: Een bevoegde jury voert een externe selectie uit op basis van:

 • motivatie;
 • puntenlijst;
 • aanbevelingsbrief docent/lector;
 • learning/training agreement.