Priority Country Programme

Het Priority Country Programme promoot de uitwisseling van studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen tussen de Vlaamse Gemeenschap en een reeks prioritaire landen: Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika.

Een student van een Vlaamse hogeronderwijsinstelling kan deelnemen aan het programma via uitgaande mobiliteit, maar uitwisseling in het kader van een duo-project is evenzeer mogelijk.

© Howest - Rhuwe Verrept Howest - Rhuwe Verrept

Voorwaarden kandidaatstelling

Studenten van een Vlaamse hogeronderwijsinstelling uit alle studiegebieden mogen de beurs aanvragen.

Bestemming

Deze bestemmingen komen in aanmerking:

 • Brazilië;
 • Chili;
 • Japan;
 • Marokko;
 • Mexico;
 • Turkije;
 • Verenigde Staten;
 • Zuid-Afrika.

Bedrag

Het totale beursbedrag bestaat uit:

 • een beursbedrag van €700 per maand voor de Vlaamse student met een maximum van €2 800;
 • een bedrag voor de reiskosten dat afhankelijk is van de afstand tussen België en het gastland; €360 voor Marokko en Turkije en €1 500 voor Brazilië, Chili, Japan, Mexico, VS en Zuid-Afrika.
 • een extra toelage van €200 per maand met een maximum van €800 voor studenten die deel uitmaken van de ondervertegenwoordigde groepen.

Mobiliteitsduur

 • De mobiliteitsduur bedraagt minimaal één maand, maximaal één jaar.
 • Voor Turkije geldt dat een stage of studie maximum één maand duurt.

Aanvraag en selectieprocedure

Stap 1: Je dient jouw aanvraag in bij jouw coördinator internationalisering van jouw eigen opleiding of instelling.

Stap 2: De selectie gebeurt door jouw instelling.

Stap 3: Jouw instelling dient jouw aanvraag in bij de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR)

Stap 4: Een bevoegde jury voert een externe selectie uit op basis van:

 • motivatie;
 • puntenlijst;
 • aanbevelingsbrief docent/lector;
 • learning/training agreement.