The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen. Er zijn elk academiejaar 12 beurzen beschikbaar voor studenten van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen die gedurende één semester stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington D.C.

Het Capitool in Washington D.C.

The Washington Center?

Bekijk hier een reeks getuigenissen van ex-Washington-Center stagiairs!

© The Washington Center The Washington Center

Voorwaarden kandidaatstelling

Enkel studenten uit de volgende opleidingsdomeinen komen in aanmerking:

 • business en managementopleidingen;
 • criminologie;
 • IT;
 • internationale relaties;
 • kunsten;
 • media en communicatie;
 • politieke wetenschappen;
 • rechten;
 • wereldhandel.

Bestemming

Washington, D.C.

Bedrag

Het beursbedrag bedraagt een eenmalige som van €9 000 en €3 500 voor het virtuele programma.

Studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen ontvangen een eenmalige som van €12 000 of €4 300 voor het virtuele programma.

Mobiliteitsduur

De mobiliteitsduur bedraagt één semester.

Aanvraag en selectieprocedure

Stap 1: Je dient jouw aanvraag in bij de coördinator internationalisering van jouw eigen opleiding of hogeronderwijsinstelling.

Stap 2: De preselectie gebeurt door jouw hogeronderwijsinstelling.

Stap 3: Jouw hogeronderwijsinstelling dient jouw aanvraag in bij de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR)

Stap 4: Een bevoegde jury voert een externe selectie uit op basis van:

 • motivatie;
 • puntenlijst;
 • CV;
 • profiel.